Resmi Gazete 16 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 16 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 16 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu. Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Peki, 16 Haziran 2021 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 16 Haziran Resmi Gazete kararları… YÖNETMELİKLER –– Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/30) ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2021 Tarihli ve E: 2018/134, K: 2021/13 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2020/71, K: 2021/33 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2018/28925 Başvuru Numaralı Kararı a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Resmi Gazete 16 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir