Özellikle son yıllarda sık sık gündeme gelen aşı tereddüdü veya reddi, sağlık otoriteleri tarafından halk sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor. Covid-19 aşı çalışmaları, detayları ve sonrasında yaşanacak süreçleri ise tüm yakından takip ediliyor. Bu noktadan harekete geçen Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) “Covid-19 Pandemi Sürecinde Türk Toplumunun Aşı Bilinci ve Aşılama Davranışının Değerlendirilmesi Çalışması yaptı. YARISINA