Sadece basın kartı sahiplerine tanınması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin eşitsizliğin giderilmesine hükmettiği ‘gazetecilerin yıpranma payı’ yeniden basın kartı şartına bağlandı. Gazetecilerin beş yıl erken emekli olmalarını sağlayan yıpranma payı hakkının yalnızca basın kartı sahipleri için geçerli olmasını ön gören yasa teklifi dün TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Muhalefet partileri ve basın meslek örgütleri teklifin tüm basın çalışanlarını